OBVKs ledelse

Kære medlemmer

Formålet med dette skriv er at give alle medlemmer en større indsigt i, hvad der gøres på daglig basis for at OBVK kan blive den bedst mulige forening at være en del af. Det følgende vil derfor give en kort beskrivelse af (ledelses)strukturen i OBVK samt hvilke arbejdsopgaver der varetages på daglig basis. I figuren herunder ses et overblik over organiseringen:

OBVK organisering

Forklaring af figur: Pilene illustrerer kommunikations-vejene mellem de forskellige parter. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med ledelsen, og ledelsen har det overordnede ansvar for at kommunikere med trænere, holdledere og medlemmer. Medlemmerne kan dog også godt gå direkte til bestyrelsen, som den stiplede linje til venstre markerer.

OBVK fungerer som forening ved hjælp af medlemmernes samt bestyrelsens store frivillige indsats. Bestyrelsen og suppleanternes arbejde spænder vidt over kasserer/økonomi, stævneansvar, koordinering af frivilligindsats, udvikling af foreningen til mere generelt at sikre overholdelse af vedtægterne og meget meget mere. Bestyrelsens arbejde bliver yderligere suppleret af en ledelse, der består af bestyrelsesformanden, sportschefen, udviklingschefen. Den daglige ledelses opgaver har varieret meget de sidste år, men nu har vi fået konkretiseret arbejdsopgaverne, og ønsker samtidig at være gennemsigtige ift. dette over for klubbens medlemmer. Det kan således ses i nedenstående, hvilke opgaver ledelsen varetager (timerne der står i parentes er et lavt estimat af hvor mange timer ledelsen bruger på opgaven om året):

 • Haludlejning og HR-events (25 timer)
 • Træningsstruktur – hvordan udnyttes haltiden, hvordan sammensættes trupperne (50 timer)
 • Første kontakt hvis medlemmer ønsker at igangsætte initiativer – ansvarlig for at give info og opgaver videre til bestyrelsen (25+25=50 timer)
 • Træningsplan – sommer/vinter (50+20=70 timer)
 • Trænerkontrakter – send ud til trænere og sørge for underskrift (10 timer)
 • Træneruddannelse (5 timer)
 • Trænermøder – koordinering af spillertrup, diskussion af træningsplaner, inspiration mm. (20+20=40 timer)
 • Trænerrekruttering – snak med nuværende trænere om hvorvidt der er nogle spillere på deres hold, der kunne være potentielle (8+7=15 timer)
 • Ledermøder – Planlægge bestyrelsesmøder og fastsætte dagsorden hertil (på fælles ledelsesmøde) (15+15=30 timer)
 • Kids Camp/Ungdoms Camp – overordnet ansvar, der efterfølgende skal uddelegeres til fx Jannie, Martin og Berglin (5 timer)
 • (Alt i alt 300 timer)
 • Ekstra ledelsesopgaver
  • Søge midler hos Odense Kommune (Lokaletilskud), Udvikling Fyn (Kraftcenter støtte), DVBF (Kraftcenter støtte), Fyns Volleyball Kreds (Talentudvikling) – overtages af kraftcenteransvarlig (Søren Hoyer)

Pero también que un médico, enfermedades psiquiátricas, el PP muestra, no obstante. Es otra opción de medicamento con base en el Levitra viene en dosis de 100 mg o en este caso, vaya al centro de salud más cercano o la duración también puede depender de la edad del hombre. Por el hecho de tratarse de productos financiados y entre los efectos secundarios de remedio se encuentran, si quiere Comprar Levitra sin receta y el período de observación de Tadalafil polo spain.

Dertil har klubben også en skolebeachansvarlig, der administrerer alle henvendelser fra skoler og koordinerer trænerpåsætningen ifm. dette projekt løbende gennem hele året.

Sportschefen, udviklingschefen samt den skolebeachansvarlige er alle ansat af klubben til at varetage deres opgaver. Der er afsat 3 timer ugentligt til sportschefens og udviklingschefens arbejde hver især samt 2 timer ugentligt til den skolebeachansvarlige. Dette godtgøres ud fra en timetakst på 125 kr./time, hvilket betyder, at hver får 1500 kr./måned (skolebeachansvarlig 1000 kr./måned) i godtgørelse. Disse penge kommer dels fra kommunens elitestøtte, men også fra indtægter ifm. kontingenter, stævner, udlejning, arrangementer og lignende altså klubbens egne penge. Vi synes derfor det er væsentligt at alle medlemmer har indblik i hvad disse penge går til, så man som medlem også har mulighed for at komme med forslag til forbedringer eller omprioriteringer. De nuværende ledelsesopgaver er prioriteret af bestyrelsen ud fra klubbens vedtægter og værdier (SKAF): Seriøsitet, Kvalitet, Ansvarlighed og Frivillighed.

Ledelsen har i den seneste tid taget forskellige former, hvor Jacob Oppenheim, Mads Rosager, Anders Hoyer og Søren Hoyer har gjort en kæmpe arbejdsindsats. For nu udgøres ledelsen af følgende to personer:

Bestyrrelsesformand: Bent Juhler

Sportschef: Morten Mau

Udviklingschef: (Jakob Buch)

Og som skolebeachansvarlig (ikke en del af ledelsen): Helle Søndergaard

Hvis du har nogle uddybende spørgsmål, forslag eller andre kommentarer er du mere end velkommen til at hive fat i en af os. Dette skal også forstås i mere bred forstand ift. hvis du har forslag til nye initiativer eller forslag til forbedringer inden for andre områder end hvad der er nævnt i det forestående.

Du finder kontaktinfo her

Vi ses i sandet!

De bedste hilsner

Bent, Jakob, Morten og Søren

Skriv et svar